Projekty

tomografa optyczna z użyciem światła częściowo spójnego SOCT

Możliwe zastosowania OCT:

 

 • okulistyka - obrazowanie struktur przedniego odcinka oka i siatkówki

 • pomiary prędkości przepływu (Doppler)

 • obrazowanie naczyń krwionośnych w siatkówce oka

 • badanie tkanek in vivo

 • obrazowanie komórek biologicznych

 • nieniszczące badania materiałowe

 • analiza grubości cienkich warstw w obiektach wielowarstwowych

 • mikroskopia 3D

Badania własne

 • Prace badawczo-rozwojowe nad wielofunkcyjnym urządzeniem okulistycznym. 
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 • FreezEYE Tracker – ultrafast system for image stabilization in biomedical imaging
  Projekt jest realizowany w ramach programu  TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

R&D services

 • Analysis of blood cells using optical methods

 • Feasibility study concerning OCT as a reliable and robust tool for measuring delaminations in plastic soldering

 • Feasibility study concerning OCT as a reliable and robust tool for providing quantitative geometric data related to the soft contact lens

 • Contact Lens Characterization Using OCT