Spółka

AM2M Sp. z o.o. sp. k. została założona przez pięcioro naukowców z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w celu komercjalizacji wyników prac naukowych prowadzonych przez wspólników. Spółka podpisała umowę o współpracy z UMK, która gwarantuje pracownikom spółki dostęp do infrastruktury laboratoryjnej Zespołu Optycznego Obrazowania Biomedycznego oraz reguluje kwestie praw własności intelektualnej pomiędzy wspólnikami, spółką AM2M, a UMK.

 

 

Misją AM2M jest opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań lub produktów w obszarze B+R sektora medycznego i nieinwazyjnych technik badań materiałowych w oparciu o unikatową wiedzę w dziedzinie zaawansowanych metod optycznych, profesjonalne doświadczenie pracowników oraz dostęp do najnowocześniejszych na świecie urządzeń badawczych.

 

AM2M to wizja nowatorskiego, efektywnego modelu komercjalizowania wyników badań naukowych oraz świadczenia usług prowadzenia prac B+R. AM2M jest pionierem w obszarze innowacyjnych, ambitnych rozwiązań z zakresu nieinwazyjnego obrazowania, daleko wykraczających poza aktualnie stosowane realizacje. Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach naukowych i przemysłowych. AM2M swoja pozycję buduje na zaangażowanym zespole zdolnych naukowców, dostępie do najnowocześniejszych zasobów sprzętowych, unikatowym międzynarodowym doświadczeniu wspólników oraz współpracy z kontrahentami na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia i zaufania.