O nas

tomografa optyczna z użyciem światła częściowo spójnego SOCT        

Jesteśmy zespołem naukowców i inżynierów, którzy od lat zajmują się komercyjnymi pracami badawczo-rozwojowymi. Naukowo współpracujemy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Do najwiekszych sukcesów członków naszego zespołu było zaprojektowanie i zbudowanie prototypowego tomografu optycznego SOCT (ang. Spectral Optical Coherence Tomography) do bezbolesnego i nieinwazyjnego obrazowania tkanek oka. Osiągnięty stopień zaawansowania tych prac umożliwił udostępnienie know-how firmie OPTOPOL Technology z Zawiercia i wspólne skonstruowanie prototypu tomografu SOCT COPERNICUS, wystawionego na targach przemysłowych, a następnie – w ciągu roku od podjęcia współpracy – seryjną produkcję tego tomografu. Był to pierwszy na rynku światowym tak szybki tomograf do badania oka.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy piersze prototypy nowego rodzaju mikroperymetrów służących do badania nowoodkrytego zjawiska widzenia dwufotonowego. Ciekawostka polega na tym, że w pewnych okolicznościach człowiek może zobaczyć  niewidzialne światło podczerwone o długości rzędu 1060 nm, jako światło zielone o 2x krótszej długości fali. 

Kilkuletnia już współpraca z przedsiębiorcami i z użytkownikami końcowymi naszych wynalazków dały nam unikatowe doświadczenie.  Nasze usługi są wysoko wyspecjalizowane, a używana aparatura i materiały wyprzedzają komercyjnie dostępne urządzenia i mogą zmierzać do poszukiwania nieznanych metod i do projektowania oraz budowy prototypów nowych urządzeń. Oprócz tego prowadzimy badania własne, w ramach których pracujemy nad siatkówkowym eye-trackerem FET służącym do śledzenia ruchów gałki ocznej.