O nas

tomografa optyczna z użyciem światła częściowo spójnego SOCT Kim jesteśmy       

Jesteśmy zespołem naukowców związanym z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez ostatnie lata, jako część Zespołu Fizyki Medycznej zajmowaliśmy się badaniami aplikacyjnymi, głównie spektralną tomografią optyczną z użyciem światła częściowo spójnego SOCT (ang. Spectral Optical Coherence Tomography). Dotychczas największym sukcesem naszego Zespołu było zaprojektowanie i zbudowanie prototypowego tomografu optycznego do bezbolesnego i nieinwazyjnego obrazowania tkanek oka. Osiągnięty stopień zaawansowania tych prac umożliwił udostępnienie know-how firmie OPTOPOL Technology z Zawiercia i wspólne skonstruowanie prototypu tomografu SOCT COPERNICUS, wystawionego na targach przemysłowych, a następnie – w ciągu roku od podjęcia współpracy – seryjną produkcję tego tomografu. Był to pierwszy na rynku światowym tak szybki tomograf do badania oka.

Co za nami przemawia      

Kilkuletnia już współpraca z przedsiębiorcami i z użytkownikami końcowymi naszych wynalazków dały nam unikatowe doświadczenie. Aby móc profesjonalnie komercjalizować wyniki naszych badań, stworzyliśmy spółkę AM2M. Oferujemy unikatowe w skali Europy usługi prowadzenia profesjonalnych badań rozwojowych na zamówienie firm zewnętrznych z zakresu nieinwazyjnego obrazowania niewielkich obiektów z mikrometrową rozdzielczością. Dostep do nowoczesnych laboratoriów oraz wiedza i doświadczenie Wspólników, pozwalają oferować usługi prowadzenia prac B+R na najwyższym światowym poziomie. Nasze usługi są wysoko wyspecjalizowane, a używana aparatura i materiały wyprzedzają komercyjnie dostępne urządzenia i mogą zmierzać do poszukiwania nieznanych metod i do projektowania oraz budowy prototypów nowych urządzeń. Oprócz tego prowadzimy badania własne, w ramach których pracujemy nad nową techniką kontroli wielkości wiązki światła, która potencjalnie może być wykorzystana w takich dziedzinach jak wysokorozdzielcze obrazowanie, metrologia, czy telekomunikacja.